Podziały nieruchomości

cyrkielDokonujemy rozgraniczenia i podziałów nieruchomości. Nasze usługi obejmują:

 • podział geodezyjny budynku
 • połączenie działek
 • wykaz synchronizacyjny
 • wykaz zmian gruntowych
 • wyznaczanie granic działki
 • wznawianie granic działki

 

Kiedy można dokonać podziału nieruchomości?

Podziału nieruchomości można dokonać z konkretnych przyczyn. Należy do nich:

 • chęć zniesienia współwłasności nieruchomości – nieruchomość ta musi być zabudowana przynajmniej dwoma budynkami, które zostały postawione w oparciu o pozwolenie na budowę.
 • wydzielenie działki budowlanej
 • wydzielenie części nieruchomości – w tym przypadku osoba musi posiadać daną część na własność lub w wieczystym użytkowaniu (nabyte na mocy prawa)
 • realizacja roszczeń do części danej nieruchomości
 • wydzielenie części nieruchomości pod budowę lotniska, drogi publicznej, linii kolejowej itp.

W każdym z tych przypadków niezbędne jest dokonanie podziału nieruchomości. Prace te powinien wykonać doświadczony i uprawniony geodeta.

We wstępnym projekcie podziału nieruchomości sporządzonym przez naszą firmę, uwzględnione są:

 • granice nieruchomości
 • powierzchnia dzielonej nieruchomości
 • oznaczenie nieruchomości zgodne z danymi z księgi wieczystej i katastru
 • powierzchnie projektowanych nieruchomości
 • propozycje dostępu do drogi publicznej
 • rzut poszczególnych kondygnacji budynku

Z tak przygotowaną dokumentacją można wystąpić do organów administracyjnych z wnioskiem dotyczącym podziału nieruchomości. Jeśli nie wiedzą Państwo jakie dokładnie należy podjąć kroki, nasi pracownicy również służą pomocą w tym zakresie. Doradzamy i wskazujemy najlepsze rozwiązania.