Usługi geodezyjne – GeoKart

pomiar geodezyjnyZajmujemy się świadczeniem usług geodezyjnych i kartograficznych. Działamy na rynku od blisko 10 lat, obsługując klientów prywatnych oraz przedsiębiorców.
Nasza oferta obejmuje:

 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków
 • pomiary pionowości obiektów
 • pomiary powierzchni budynku i działki
 • tyczenie budynków uzbrojenia terenu
 • tyczenie tras
 • tyczenie urządzeń podziemnych i sieci uzbrojenia terenu
 • tworzenie map aktualizacyjnych i do celów projektowych
 • inwentaryzacje architektoniczne – budynku, działki, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu
 • podziały nieruchomości – wyznaczanie i wznowienie granic działki
 • przygotowywanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
 • opracowanie projektu budowlanego
 • przygotowywanie osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
 • badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych

 

Mapa do celów projektowych

Zajmujemy się tworzeniem map do celów projektowych. Są one niezbędne w przypadku inwestycji, która wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Sporządza się je podczas projektowania, budowania oraz remontowania różnego rodzaju obiektów budowlanych.

Taka mapa jest tworzona na bazie mapy zasadniczej (o ile została ona wcześniej sporządzona). Zawiera wszystkie wskazane w niej informacje oraz:

 • opracowane przez geodetów linie rozgraniczające tereny – linie zabudowy, osie dróg i ulic
 • usytuowanie zielenie wysokiej – wskazane muszą tu zostać pomniki przyrody
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta
 • plan infrastruktury podziemnej – liniowej i punktowej

Taka mapa może być sporządzona jedynie przez geodetę posiadającego uprawnienia.

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

mierzenie odległości

Tyczenie budynków uzbrojenia terenu

Zajmujemy się tyczeniem budynków oraz sieci uzbrojenia terenu. Nasza oferta obejmuje tyczenie budynków wielokondygnacyjnych, obiektów handlowych, hali produkcyjnych i magazynowych, torowisk oraz dróg. Prace przeprowadzamy zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Inwentaryzacje architektoniczne

Inwentaryzacja architektoniczna jest dokumentacją rysunkową, która w dokładny sposób odzwierciedla istniejące budynki, działki, przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu. Jest ona wykonywana w formie 2D lub 3D i zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat obiektu.

mężczyzna z kartką i długopisem
pisanie na planach budowy

Podziały nieruchomości

W ramach podziału nieruchomości i rozgraniczenia dokonujemy połączenia działek, podziału geodezyjnego budynku, a także wyznaczania i wznawiania granic działek budowlanych. Przygotowujemy również wykaz synchronizacyjny i wykaz zmian gruntowych.

Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych

Zajmujemy się badaniem geometrii budowli i urządzeń przemysłowych, m. in. suwnic, szyb windowych oraz wież. Dzięki temu badaniu można zweryfikować czy budynek zachowuje swoje pierwotne wartości, które były przedstawione w projekcie. Do kontroli geometrii wykorzystujemy urządzenia o podwyższonej dokładności.

mężczyzna wykonujący pomiary
mierzenie odległości na budowie budynku

Projektowanie osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej

Projektujemy osnowę realizacyjną poziomą i wysokościową w wersji podstawowej oraz szczegółowej. Projekt ten można wykorzystać m. in. do wytyczania granic działki i głównych osi obiektu, aktualizacji mapy zasadniczej oraz inwentaryzacji powykonawczej.