Inwentaryzacje architektoniczne

mężczyzna piszący na kartceWykonujemy inwentaryzacje architektoniczne. Jest to dokumentacja rysunkowa, będąca dokładnym odwzorowaniem istniejących:

 • budynków
 • działek
 • przyłączy
 • sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzacje zawierają wszystkie najważniejsze informacje o obiekcie oraz jego najistotniejszych elementach.

 

Kiedy warto wykonać inwentaryzację architektoniczną?

Bardzo często inwentaryzacje są przeprowadzane w starych i zniszczonych obiektach, m. in. budynkach zabytkowych. W takich sytuacjach najczęściej nie ma dostępu do oryginalnej dokumentacji, która na przestrzeni lat mogła ulec zniszczeniu. Ponadto inwentaryzację można wykonać gdy:

 • obiekt jest remontowany, przebudowywany lub nadbudowywany
 • wykonywane są prace modernizacyjne (przekształcenia własnościowe, ustanawianie odrębnej własności lokalu itp.)
 • wymieniana jest konstrukcja dachu
 • zmieniane są otwory okienne i drzwiowe
 • dokonywana jest ocena stanu technicznego budynku
 • planowana jest sprzedażą lub kupno danej nieruchomości

Taka inwentaryzacja może zostać wykonana w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Jaki jest koszt inwentaryzacji?

Na końcowy koszt inwentaryzacji wpływa kilka czynników. Pod uwagę należy wziąć:

 • rodzaj obiektu (dom, hala, budynek wielokondygnacyjny)
 • kubaturę obiektu
 • zakres inwentaryzacji – każdy zamawiający może sam zadecydować, co ma zostać uwzględnione w inwentaryzacji. Często zawiera ona opis budynku, rzut dachu, rysunki instalacji sanitarnej i elektrycznej, przekroje, rzuty kondygnacji i elewacji, zestawienie powierzchni i wiele innych.
 • charakter obiektu – budynek zabytkowy, wielorodzinny

Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny naszych usług