Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych

czerwone narzędzie do mierzenia odległościZajmujemy się badaniem geometrii budowli i urządzeń przemysłowych. Obsługujemy klientów z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie. Nasi pracownicy to doświadczeni i uprawnieni geodeci, którzy pracują na wysokiej jakości urządzeniach pomiarowych, gwarantujących dokładność i precyzję.

 

Badanie geometrii budynków

Badaniu geometrii budynków podlegają wszystkie obiekty inżynieryjno-budowlane. Ma ono na celu zweryfikowanie, czy dane budowle zachowują swoje wartości oszacowane w pierwotnych projektach. Do kontroli geometrii wykorzystywane są urządzenia o podwyższonej dokładności.

Pomiary wykonuje się w obrębie elementów pionowych i poziomych. Dzięki takim badaniom można z wyprzedzeniem wykryć usterki, które mogłyby negatywnie wpłynąć na konstrukcję budynku. Pomaga to w obniżeniu kosztów naprawy oraz ewentualnych remontów. Z tego względu zaleca się, aby takie badania były wykonywane regularnie, szczególnie w budynkach mieszkalnych.

 

Badanie geometrii urządzeń przemysłowych

Badanie geometrii urządzeń przemysłowych jest tak samo istotne, jak badanie geometrii budynków. Wiele urządzeń jest wykorzystywanych w codziennych pracach, niekiedy o wysokim stopniu ryzyka. Takiemu badaniu podlegają m. in.:

  • suwnice
  • szyby windowe
  • wieże

Niektóre odstępstwa od normy nie są zauważalne gołym okiem. Dopiero przy pomocy dokładnych sprzętów pomiarowych można zweryfikować, czy dochodzi do jakichś niepokojących zmian. Jeśli zostaną one wykryte na wczesnym etapie, wówczas można im skutecznie przeciwdziałać.